Πολυτεχνείο Κρήτης

Εργαστήριο Ελέγχου Βιομηχανικών και Ενεργειακών Συστημάτων

Επικοινωνήστε μαζί μας

12 + 2 =

Περισσότερες Πληροφορίες

Εργαστήριο Ελέγχου Βιομηχανικών και Ενεργειακών Συστημάτων

Πολυτεχνείο Κρήτης
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά.

Καθηγητής, Α. Πουλιέζος, Διευθυντής
Τηλ: +30 28210 37313; +30 28210 37340
fax: +30 28210 69410
E-mail: email1
Ιστοσελίδα: pouliezos.dpem.tuc.gr

Επίκουρος καθηγητής, Σ. Παπαευθυμίου
Τηλ: +30 28210 37428
E-mail: email2
Ιστοσελίδα: spiros.dpem.tuc.gr

 

advertisement

 

Τοποθεσία

Πολυτεχνείο Κρήτης

Πληροφορίες

Πολυτεχνείο Κρήτης
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά

Τηλ: +30 28210 37428
E-mail: email1,
email2