Εταίροι

Οι εταίροι – μέλη της ομάδας υλοποίησης του έργου είναι: το Πολυτεχνείο Κρήτης, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και Μελετών, το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων και το Ενεργειακό Κέντρο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης. Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας διαθέτουν αποδεδειγμένες ικανότητες και εμπειρία εξασφαλίζοντας έτσι την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης ως Φορέας Υλοποίησης θα αναλάβει το συντονισμό ενώ ταυτόχρονα θα υλοποιήσει και βασικά τμήματα του έργου (π.χ. προσομοίωση και ενεργειακή εκτίμηση – αξιολόγηση του υδατικού δικτύου αλλά και τελική υλοποίηση και έλεγχο του ευφυούς συστήματος διαχείρισης).

Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε., ως κύριος διαχειριστής υδατικών πόρων στην Κρήτη μέσω ενός εκτεταμένου υδροαρδευτικού δικτύου, θα παρέχει την απαραίτητη τεχνική και επιστημονική βοήθεια και πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα, προκειμένου να σχεδιαστεί, να υλοποιηθεί και δοκιμαστεί η προτεινόμενη μεθοδολογία διαχείρισης υδατικών δικτύων. Λόγω της φύσης των εργασιών του, ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. έχει σημαντική εμπειρία στην κατασκευή και τιμολόγηση υδατικών υποδομών.

Το Ι.Γ.Μ.Ε., με την εξειδικευμένη εμπειρία του σε ειδικές υδρογεωλογικές έρευνες, θα συνεισφέρει στην ποσοτική εκτίμηση του ισοζυγίου εισροών – εκροών του υδατικού δικτύου αλλά και στον καθορισμό της διαδικασίας παρακολούθησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδατικών πόρων.

Το Μ.Α.Ι.Χ. υλοποιεί εκτεταμένες ερευνητικές δραστηριότητες στους τομείς της αειφόρου αγροτικής ανάπτυξης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων, και θα ασχοληθεί με τον προσδιορισμό των διαδικασιών παρακολούθησης της ποιότητας των υδατικών πόρων σε άμεση συνάφεια με τον αναλυτικό, ποσοτικό και ποιοτικό προσδιορισμό των γεωργικών καλλιεργειών της περιοχής που καλύπτει το υδροαρδευτικό δίκτυο.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης σε συνεργασία με το Ενεργειακό Κέντρο Κρήτης, εκτός από τις δυνατότητες παρέμβασης σε θέματα διαχείρισης ενέργειας, διαθέτει συσσωρευμένη εμπειρία σε δράσεις διάχυσης πληροφόρησης και ενημέρωσης, έχοντας υλοποιήσει δεκάδες εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια και συναντήσεις εργασίας. Έτσι θα υλοποιήσει τις απαραίτητες δράσεις διαβούλευσης, ενημέρωσης κοινού και διάχυσης σχετικών με το έργο πληροφοριών αλλά και δράσεις για την αποδοτική συνεργασία όλων των σχετικών φορέων σε περιφερειακό επίπεδο.

Πολυτεχνείο Κρήτης

tuc_logoΤο Πολυτεχνείο Κρήτης ιδρύθηκε το 1977 με έδρα τα Χανιά και δέχτηκε του πρώτους φοιτητές το 1984. Με πέντε σχολές: (α) Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, (β) Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, (γ) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, (δ) Μηχανικών Περιβάλλοντος και (ε) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, και αντίστοιχα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που καλύπτουν ευρύ φάσμα της επιστήμης των μηχανικών, το Πολυτεχνείο Κρήτης προσφέρει σπουδές υψηλού επιπέδου και αναγνωρισμένου κύρους. Η αποστολή του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι η ανάπτυξη σύγχρονων ειδικοτήτων που δίνουν έμφαση στην έρευνα και σε τομείς προηγμένης τεχνολογίας καθώς και στη στενή συνεργασία με τη βιομηχανία και άλλους φορείς παραγωγής στην Ελλάδα.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι ιδιαίτερα δραστήριο στη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Η ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος εστιάζει σε βασική, τεχνολογική ή εφαρμοσμένη έρευνα που προάγει την επιστήμη και την ανάπτυξη και σέβεται την ακαδημαϊκή δεοντολογία, ταυτόχρονα δε προωθεί τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς.

Η υλοποίηση του  έργου θα πραγματοποιηθεί από το εργαστήριο Ελέγχου Βιομηχανικών και Ενεργειακών Συστημάτων (www.iescl.tuc.gr) της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης με διευθυντή τον Καθηγητή Αναστάσιο Πουλιέζο και συνεργάτη τον Επίκουρο Καθηγητή Σπυρίδωνα Παπαευθυμίου.

Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.

logoOAK_FINALΟ Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (O.A.K. A.E.) ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2013, με τη συγχώνευση των Οργανισμών Ανάπτυξης Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης (Ο.Α.ΔΥ.Κ. & Ο.ΑΝ.Α.Κ.) και την μεταφορά των αρμοδιοτήτων και έργων των Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ και ΕΥΔΕ Αποσελέμη. Ο Οργανισμός εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η έδρα του Οργανισμού είναι στα Χανιά, με παραρτήματα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι.

Οι  σκοποί και οι αρμοδιότητές του Οργανισμού είναι ο σχεδιασμός, η μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση, διοίκηση και επίβλεψη:

 • Του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου της Κρήτης. Ο ΟΑΚ ΑΕ έχει την ευθύνη της κατασκευής, της συντήρησης και διαχείρισης του έργου του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) και Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΝΟΑΚ).
 • Των Υδραυλικών Έργων (Φράγματα, λιμνοδεξαμενές και εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού). O O.A.K. A.E. διαχειρίζεται 3 μεγάλα Φράγματα στην Κρήτη (το Φράγμα Αποσελέμη χωρητικότητας 27,1εκ. κ.μ. στο Ηράκλειο, το Φράγμα Ποταμών 22,5 εκ. κ.μ. στο Ρέθυμνο και το Φράγμα Βαλσαμιώτη 6 εκ. κ.μ. στα Χανιά), την Λιμνοδεξαμενή Αγίου Γεωργίου χωρητικότητας 2,15 εκ. κ.μ. στο Οροπέδιο Λασιθίου, ταμιευτήρες σε όλη την Κρήτη συνολικής χωρητικότητας 230.000 κ.μ. και δύο διυλιστήρια επεξεργασίας νερού (στα Δράμια και το Ηράκλειο).
 • Των υδροαρδευτικών δικτύων.  Το έργο του πρώην Ο.Α.ΔΥ.Κ «Ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων Δυτικής Κρήτης» έχει επεκταθεί με τα δίκτυα της Ανατολικής Κρήτης. Συνολικά τα υδροαρδευτικά δίκτυα του Ο.Α.Κ. Α.Ε. περιλαμβάνουν: 430 km κυρίων και δευτερευόντων αρδευτικών δικτύων στη Δυτική Κρήτη (αρδευόμενες περιοχές 135.000 στρέμματα) και 70 km υδρευτικά δίκτυα στην Ανατολική Κρήτη (ύδρευση 264.000 κατοίκων και 125.000 ξενοδοχειακών κλινών). Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. διανέμει ετησίως 45 εκ. κ.μ. νερό για άρδευση και ύδρευση μέσω των δικτύων του, 28 αντλιοστασίων και γεωτρήσεων.

Επιπλέον, στηρίζει την Τοπική Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων και κοινοτικών πρωτοβουλιών (Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης – LEADER & ΟΠΑΑΧ Προγράμματα υποστήριξης ανέργων και κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη Δυτική Κρήτη).

Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και Μελετών

igme_logo_elΤο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και Μελετών (Ι.Γ.Μ.Ε.) είναι ο θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα γεω-επιστημών, ορυκτών και ενεργειακών πρώτων υλών και ο μεγαλύτερος γεωλογικός ερευνητικός οργανισμός της Ελλάδας. Αποτελεί την επίσημη εθνική γεωλογικής υπηρεσία της Ελλάδας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η λειτουργία του Ι.Γ.Μ.Ε. ουσιαστικά ξεκίνησε το 1952. Σήμερα, απασχολεί 204 επιστήμονες και τεχνικούς, που καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο γεω-επιστημονικών δραστηριοτήτων. Για περισσότερα από 60 χρόνια, το Ι.Γ.Μ.Ε. συνεισφέρει στην ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία της χώρας υπό την έννοια της αξιολόγησης και της εξασφάλισης της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων (νερά, γεωθερμική ενέργεια, εδάφη, κοιτάσματα και ορυκτά).

Βασικός σκοπός του είναι η γεωλογική μελέτη της χώρας, η έρευνα και η αξιολόγηση των ορυκτών πρώτων υλών (πλην υδρογονανθράκων) και υπόγειων νερών. Ο σκοπός αυτός υλοποιείται σύμφωνα με τις γενικότερες κατευθύνσεις που χαράσσονται από τον εποπτεύοντα υπουργό στο πλαίσιο της μεταλλευτικής πολιτικής της Κυβέρνησης.

Το Ι.Γ.Μ.Ε. συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ερευνας και Ανάπτυξης και σε Ευρωπαϊκά και Περιφερειακά έργα, που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, που καλύπτουν όλα τα πεδία των γεωλογικών/μεταλλευτικών και μερικώς, των περιβαλλοντικών επιστημών. Διεξάγει δημόσιες έρευνες, καθώς και έρευνες με βάση ιδιωτικές συμβάσεις, στους τομείς της βασικής γεωλογικής έρευνας, του εντοπισμού και της αξιολόγηση ορυκτών κοιτασμάτων, των γεωθερμικών πεδίων, της υδρογεωλογίας, της γεωχημείας και της τεχνικής γεωλογίας, του περιβαλλοντικού ελέγχου και της παρακολούθησης και τέλος, ειδικές μελέτες σχετικά με την ασφαλή διάθεση βιομηχανικών και οικιακών στερεών αποβλήτων.

Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων

maich_logoΤο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (M.Α.Ι.Χ.) είναι ένα εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα με έμφαση στη Μεσογειακή γεωργία. Βρίσκεται στα Χανιά της Κρήτης και ανήκει στα τέσσερα αγρονομικά ινστιτούτα του Διεθνούς Κέντρου Ανώτατων Μεσογειακών Αγρονομικών Σπουδών (CIHEAM). Το ινστιτούτο λειτουργεί σε έξι διαφορετικούς άξονες:

 • Κέντρο Αειφόρου Αγροτικής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας των Αγροεμπορικών επιχειρήσεων.
 • Κέντρο Διαχείρισης και Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος.
 • Κέντρο για την Ποιότητα, Υγιεινή και Ασφάλεια Φρέσκων και Κατεργασμένων Αγροτικών προϊόντων: α) Διαχείριση Ποιότητας Τροφίμων και Χημεία Φυσικών Προϊόντων, β) Αειφόρος Παραγωγή Αγροτικών Προϊόντων.
 • Κέντρο εφαρμογής Γενετικών Βελτιώσεων και Βιοτεχνολογίας: α) Γενετική Βελτίωση και Βιοτεχνολογία Αγροτικών Προϊόντων, β) Φυσικά Προϊόντα και Βιοτεχνολογία.
 • Κέντρο για την ανάπτυξη ενιαίας υποστήριξης στα συστήματα πληροφοριών.
 • Κέντρο για υπηρεσίες κάθετα οργανωμένων συνεδρίων.

Στο έργο εμπλέκονται τα τμήματα Γεωπληροφορικής στη Διαχείριση Περιβάλλοντος και Αειφορικής Γεωργίας.

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης

Logo2Το  Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, που ιδρύθηκε το  1998 .Το ΠΤΑ Κρήτης ανέλαβε σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση ενός καινοτόμου θεσμού, ο οποίος έχει ως στόχο την υποστήριξη των Περιφερειών της χώρας και της διαδικασίας της Αποκέντρωσης και Αυτοδιοίκησης.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης είναι ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης, με ευέλικτη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων της ανάπτυξης σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

 • με αξιοποίηση των περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων
 • με εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης, οργάνωσης και διοίκησης
 • με υποστήριξη των λειτουργιών της Περιφέρειας Κρήτης και της εξυπηρέτησης του πολίτη .

Στόχοι και Αρμοδιότητες του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης

 • Η διαχείριση πιστώσεων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων – ΕΣΠΑ και εθνικού σκέλους- καθώς και χρηματοδοτήσεων προερχομένων από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τα περιφερειακά και τα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα της Περιφέρειας.
 • Η παροχή υπηρεσιών, η διεξαγωγή ερευνών και η εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών.
 • Η υποστήριξη του αναπτυξιακού σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης με μελέτες, έρευνες, εφαρμογή και διαχείριση προγραμμάτων και δράσεων για την ταχύτερη και αποδοτικότερη χρήση των πόρων.
 • Η αξιοποίηση, η συμμετοχή και η υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Το ΠΤΑ Κρήτης έχει διαχειριστεί συνολικά 105 ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα και έχει συμμετάσχει και στην υλοποίηση πολλών . Η επιτυχής διαχείριση και υλοποίηση  ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων προσελκύει νέους πρόσθετους χρηματοδοτικούς πόρους στην Κρήτη συμβάλλοντας στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, νέων δραστηριοτήτων καθώς και στην εισαγωγή τεχνογνωσίας και προώθησης της καινοτομίας.

Σήμερα στο πλαίσιο του ΠΤΑ Κρήτης λειτουργεί το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης

Το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης είναι το πρώτο ελληνικό περιφερειακό ενεργειακό κέντρο και από τα πρώτα στην Ευρώπη.

Ειδικότερα οι Στόχοι του Ενεργειακού Κέντρου Περιφέρειας Κρήτης είναι:

 • Περιφερειακή Ενεργειακή Πολιτική: Συμβολή στη διαμόρφωση της σε στενή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς και σε συμφωνία με την εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική για την ενέργεια και το κλίμα
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή πολύπλευρης ενεργειακής πολιτικής και προγραμματισμού που συνδυάζει τις συμβατικές πηγές ενέργειας με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας., την Ορθολογική Χρήση και Εξοικονόμηση της Ενέργειας, τις βιώσιμες μεταφορές, τις ενεργειακές καινοτομίες και την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος.
 • Συστηματική υποστήριξη και  προσέλκυση επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα
 • Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά ενεργειακά προγράμματα και δίκτυα.
 • Προώθηση – Πληροφόρηση – Διάδοση: Προγραμμάτων, έργων, τεχνολογιών, εφαρμογών και έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας και Ενέργειας- Περιβάλλοντος/ Βιώσιμων μεταφορών/αποφυγής και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή /Καινοτομίας/ Επιτυχημένων πρακτικών/Επιχειρηματικότητας κλπ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Εφόδου 3 και Μάχης Κρήτης, TK 713 03, Ηράκλειο Κρήτης
E-mail: pta@pta.gr
Τηλ: 2810 220145, 2810 302469
Fax: 2810 220138, 2810 264667
Διευθυντής: Δρ.Νικόλαος Ζωγραφάκης

advertisement

 

Τοποθεσία

Πολυτεχνείο Κρήτης

Πληροφορίες

Πολυτεχνείο Κρήτης
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά

Τηλ: +30 28210 37428
E-mail: email1,
email2