2η Συνάντηση ερευνητικού έργου “SmartWaters”

2η Συνάντηση ερευνητικού έργου “SmartWaters”

Στο Πολυτεχνείο Κρήτης πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση του έργου SmartWaters, “Σχεδιασμός ευφυούς συστήματος αειφόρου διαχείρισης υδατικών δικτύων: εφαρμογή στην Κρήτη”. Στην υλοποίηση του έργου συμμετέχουν: το Εργαστήριο Ελέγχου Βιομηχανικών και...
1η Συνάντηση ερευνητικού έργου “SmartWaters”

1η Συνάντηση ερευνητικού έργου “SmartWaters”

Στο Πολυτεχνείο Κρήτης πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του έργου SmartWaters «Σχεδιασμός ευφυούς συστήματος αειφόρου διαχείρισης υδατικών δικτύων: εφαρμογή στην Κρήτη». Το Εργαστήριο Ελέγχου Βιομηχανικών και Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι ο...